İç Hastalıkları Kliniği
30 Ekim 2018

Uz. Dr. Murat ÇOBAN
İç Hastalıkları Uzmanı

2005 yılında İTF İstanbul Çapa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 2006-2007 yıllarında mecburi hizmetini 
Tunceli/Pertek Sağlık Ocağında, 2007-2008 yıllarında Haseki Aile Hekimliği Asistanlığında kısa bir süre çalışmıştır. 2008-2013 yılları arasında 
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimi almıştır. 2013 yılı Kasım 
ayından itibaren Havza Devlet Hastanesinde çalışmaktadır. 2014 Temmuz ayında Hemodiyaliz Sertifikası almıştır. 
Havza Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Bölümü Sorumlu Uzman Hekimi olarak görevine devam etmektedir.

Uz. Dr.Erol CAFER
İç Hastalıkları Uzmanı

İzmir Atatürk Eğitim Hastanesinde İç Hastalıkları İhtisası yapmıştır. İmmunoloji alanı ile ilgilenmektedir.Uz.Dr. Zafer EMER
İç Hastalıkları Uzmanı