Vizyon & Misyon

MİSYON

Hasta ve sağlık çalışanlarının ortak memnuniyetini ön planda tutan yönetim anlayışı ve sorumluluğuyla sağlıklı yaşamın en temel hak olduğunun bilinciyle donanımını ve personel eğitimini sürekli yenileyen hızlı, hatasız, kesintisiz hizmet veren, mevcut kaynaklarını en etkin kullanan, sevgi, saygı, hoşgörü ve tıbbi etikle çağdaş ve özenilen sağlık kurumu olmak.

  

VİZYON

İyi organize olmuş, ileri tıbbi teknolojiyi kullanan, ihtiyaca uygun donanım ve personel bulunduran, coğrafi olarak komşu ilçelerin ortasında olmanın avantajıyla sağlıkta kaliteli hizmet vererek en üst noktaya yerleşmiş, özenilen ve tercih edilen sağlık kurumu olmak.

Misyon Vizyon & Değerlerimiz


MİSYON

Hasta ve sağlık çalışanlarının ortak memnuniyetini ön planda tutan yönetim anlayışı ve sorumluluğuyla sağlıklı yaşamın en temel hak olduğunun bilinciyle donanımını ve personel eğitimini sürekli yenileyen hızlı, hatasız, kesintisiz hizmet veren, mevcut kaynaklarını en etkin kullanan, sevgi, saygı, hoşgörü ve tıbbi etikle çağdaş ve özenilen sağlık kurumu olmak.

  

VİZYON

İyi organize olmuş, ileri tıbbi teknolojiyi kullanan, ihtiyaca uygun donanım ve personel bulunduran, coğrafi olarak komşu ilçelerin ortasında olmanın avantajıyla sağlıkta kaliteli hizmet vererek en üst noktaya yerleşmiş, özenilen ve tercih edilen sağlık kurumu olmak.


DEĞERLERİMİZ

Hakkaniyet:

Çalışmalarımızda eşit, adil ve şafkatli davranırız.

 Bilimsellik:

Hizmetleri bilimsel gerçeklere uygun ve teknolojik imkanlardan yararlanarak planlar ve uygularız.

 Ekip Çalışması:

Birbirimizi destekleriz. Farklı insan ve düşüncelere saygı duyar, tek bir vücut gibi çalışırız.

Çevre Dostluğu:

Sağlıklı insan için sağlıklı çevre gerektiği bilinci ile çalışır ve gereğini yaparız.

 İş Ahlakı:

Etik kurallara uyar; eşitlik, güvenirlik ve dürüstlüğü esas alırız.

 Kalite:

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar doğrultusunda iyiye güvenli hizmeti sunarız.

 Rehberlik:

Sağlık sektörüne yön veren, denetleyen ve kontrol eden bir yönetim anlayışını benimseriz.

 Sosyal Sorumluluk:

Toplumun sağlık yapısı ve genel sağlık sorunları dikkate alınarak sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili programlar düzenleriz.

Hoşgörü:

Din, mezhep, ırk ayrımı gözetmeksizin hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 Mahremiyet:

 Hastalarımızın dini inançlarına saygılı olup, gizlilik söz konusu olduğu durumlarda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz.

17 Şubat 2022